ועד מנהל

 • יו"ר - גב' גלית שמש, עו"ד 

 • מר צבי גחלת  

 • גב' רחל עמר 

 • גב' אינגרידה פל 

 • מר מיכאל שמו 

 • גב' לינדה פולינובסקי

 • גב' סתווית דוד

 

ועדת ביקורת 

 

 • חבר ועדת ביקורת - מר עופר גילור 

 • חברת ועדת ביקורת - גב' שרון רז 

 

צוות המשרד

 • מנהלת המשרד (בהתנדבות) - גב' לינדה פולינובסקי

 • מנהל משאבים ותפעול - מר נועם נבו

 • רכזת מתנדבים והסברה - גב' זהבית טויטו

 • מנהלת פרויקטים וגיוס משאבים - גב' ענת רוזנבלט